Política de Privacitat

A CAFISCAL ASSESSORS, S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència.    

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CAFISCAL ASSESSORS, S.L.

B72985328

Calabria, 173, 7-1 – 08015 – Barcelona

620239119

arboli@cafiscal.cat

A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

 

Tractament de les dades dels clients

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CAFISCAL ASSESSORS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar el servei, per la realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats. En el cas que no es facilitin les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Gestoria, amb la finalitat de portar la comptabilitat i facturació de la empresa (requisit contractual).

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CAFISCAL ASSESSORS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CAFISCAL ASSESSORS, S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament: arboli@cafiscal.cat.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CAFISCAL ASSESSORS, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques

Altres dades:

 • Dades acadèmiques
 • Característiques personals.
 • Número de SS/ mútua
 • Circumstancies socials.

 

 

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CAFISCAL ASSESSORS, S.L tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat en els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, en el seu cas, l’enviament de comunicacions comercials inclusive per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 • Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
 • Consentiment de la persona interessada: Enviar comunicacions comercials, inclusive per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art. 21).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

 

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CAFISCAL ASSESSORS, S.L estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CAFISCAL ASSESSORS, S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament: arboli@cafiscal.cat

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CAFISCAL ASSESSORS, S.L procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de proveïdors

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CAFISCAL ASSESSORS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte. En el cas de que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents (requisit contractual).
 • Gestoria, amb la finalitat de realitzar la comptabilitat i facturació de la empresa (requisit contractual).

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CAFISCAL ASSESSORS, S.L estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CAFISCAL ASSESSORS, S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament: arboli@cafiscal.cat.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CAFISCAL ASSESSORS, S.L procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Dades econòmiques.

Tractament de les dades de propietaris.

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CAFISCAL ASSESSORS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió comptable, fiscal i administrativa del la comunitat de propietaris en compliment de les obligacions imposades per la LPH i garantir l’exercici dels seus drets. En el cas que no faciliti les seves dades personals,no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat sigui propietari d’un immoble o resideixi en la comunitat i durant el termini de prescripció necessari pel compliment de la normativa fiscal, comptable, social o civil.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L’indiquem la base legal per el tractament de les seves dades:

 • Compliment d’una obligació legal: Llei 49/1960 de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributaria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats de serveis d’assistència tècnica i reparació, amb la finalitat d’obtenir l’accés a l’edifici per la realització de treballs de manteniment i reparació (requisit contractual).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Registres públics, amb la finalitat de legalitzar i visat del llibre-registre d’actes. (Requisit legal).

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CAFISCAL ASSESSORS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CAFISCAL ASSESSORS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament arboli@cafiscal.cat.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CAFISCAL ASSESSORS, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques
 • Dades econòmiques
Obrir xat
💬 Contacta'ns ràpidament
Hola 👋
En què et podem ajudar?